Điều Khiển Hệ Thống Nước Tưới Tiêu

Ứng dụng khoa học công nghệ cũng được đưa vào để giúp giảm gánh nặng cho người nông dân, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Trong đó việc ứng dụng Iot điều khiển hệ thống nước tưới tiêu tự động hóa là một bước đột phá và có tính ứng dụng cao.