Cảm Biến Báo Cháy

Cảm biến báo cháy đã không còn xa lạ với mỗi chúng ta. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều chỉ hiểu nôm na đó là một thiết bị cảnh báo khi có hỏa hoạn xảy ra.

Nó có thể rú còi báo động hoặc thông tin qua điện thoại cho chủ nhà. Thiết bị này hoạt động 24/24.