Bộ Nguồn DC

Bộ nguồn DC là một thiết bị quan trọng mà bất kỳ thiết bị điện tử, mạch điện tử nào cũng cần đến. Tuy quan trọng và thông dụng đến vậy, nhưng cụm từ “bộ nguồn DC” vẫn còn khá lạ lẫm với nhiều người.