Biến Tần Năng Lượng Mặt Trời

Biến tần năng lượng mặt trời là thiết bị quan trọng của hệ thống điện mặt trời, giúp chuyển đổi dòng điện 1 chiều (DC) thành dòng điện xoay chiều (AC).